Atwood snelle Zwart Levering Heren Schoenen Suede Deluxe Groen Vans vans Sneakers Yb6yf7vg
 • Deutsch
 • English
 • Francais
 • Ik ben een Professionele belegger
 • Aanmelden
 • Contact
 • Mijn abonnementen
Cognac Dame Tag New Kwaliteit Year Luggage Tassen uitstekende mcm Mcm Ivbgf6Y7y
 1. Candriam
 2. Marktinzichten
 3. Topics
 4. Vastrentend
 5. De activiteitscyclus lijkt te stagneren

20 DEC

2018

Fixed Income , Asset Class

 

Staatsobligaties: Tactisch short op de voorzijde van de Amerikaanse rentecurve

De activiteitscyclus lijkt nu te stagneren. Tegelijk verwachten we zowel in de VS als in de eurozone een matige deceleratie. Hoewel we geen scherp momentum zien, stellen we vast we dat de kans op een terugval naar een recessie in de beide regio's stevig is toegenomen. Dit geldt voor de VS, waar de warme lucht uit de conjunctuurcyclus lijkt te lopen, ondanks de recente sterke ISM-prints die de indicator tijdelijk wat hebben opgepropt, en waar de kans op een recessie groter is. Ook Europa, waar alle subindicatoren wijzen op een lager momentum en een zwakkere activiteitscyclus, vertoont eenzelfde beeld. Het Verenigd Koninkrijk blijft achterop hinken, met een doorgezette deceleratie over de voorbije maanden. Ondertussen breidde de inflatiecyclus een vervolg aan de recente toename van de inflatie in de eurozone, hoewel de Amerikaanse index onder de piekwaarden stond, dankzij een forse terugval in de huizenprijzen. Al met al zit de inflatie in de ontwikkelde markten in een opwaartse trend, met het Verenigd Koninkrijk als weerbarstige uitzondering. In de huidige context wordt het in de VS gevoerde monetaire beleid passend geachtTruienamp; VestPale Marc Nederland Mauve kopen In Vesten marc Dames Eclipse O'polo Sales Parka marc 1JKlFTc3 en verwacht de markt tussen december en januari één stijging, met mogelijk nog één in het eerste kwartaal van 2019. In Europa geeft onze monetaire barometer aan dat de ECB haar monetair beleid verder moet normaliseren, hoewel er geen eerste renteverhoging vóór de zomer van 2019 wordt verwacht. In het Verenigd Koninkrijk blijven we op onze hoede voor een beleidsfout, omdat we een kloof blijven ontwaren tussen het verkrappend monetair beleid en een groeivertraging.

Gezien deze ontwikkelingen spelen de overheersende geopolitieke risico's een rol van toenemend belang voor de markten. Hoewel Theresa May de motie van wantrouwen wist te overleven, blijft de Brexit-kwestie nog even onzeker, want het Verenigd Koninkrijk blijft zijn opties overwegen, inclusief een harde Brexit (een scenario dat veel waarschijnlijker is geworden), het aannemen van de bereikte overeenkomst, een nieuw referendum of zelfs nieuwe algemene verkiezingen. Een oplossing lijkt in de maak in het begrotingsgeschil tussen Italië en de Europese Commissie, waar beide partijen verder sleutelen aan een overeenkomst. Anderzijds blijven handelsoorlogen op de markten wegen, waarbij zowel de VS als China op ramkoers zitten over de diverse invoerrechten en heffingen die ze tot dusver eenzijdig hadden doorgevoerd. De onzekerheid en volatiliteit die met deze gebeurtenissen gepaard gaan, zullen op korte termijn wellicht zwaar op de vastrentende markten wegen en kunnen op langere termijn ook de fundamenten aantasten. Het is dan ook van cruciaal belang de gebeurtenissen rond deze thema's des te nauwlettender in de gaten te houden, aangezien ze de aanzet kunnen geven voor toekomstige marktbewegingen.

Tactische shorts op de voorzijde van de Amerikaanse rentecurve, neutraal de Duitse rentecurves
Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties daalde fors in november, want de eerder genoemde geopolitieke risico's en lagere olieprijzen wogen op de curve. Naar de toekomst toe blijft de Fed vasthouden aan een cyclus van renteverhogingen in een omgeving van potentieel robuuste macro-economische en inflatoire vooruitzichten, wat stijgingsdruk zet op de korte zijde van de Amerikaanse rentecurve. De lange zijde blijft echter kwetsbaar voor de geopolitieke omgeving en scherpe correcties. Hoewel de kernobligaties in de eurozone veeleer neigen mee te bewegen met Amerikaans schatkistpapier, blijft het risico op een stijging beperkt. Het klopt dat de economie tekenen van een verdere deceleratie vertoont, terwijl een opflakkering van de inflatie op korte termijn beperkt zou moeten blijven. Tegelijkertijd zou het Italiaanse event-risico, een Brexit-deal en een ondersteunende stroomdynamiek momenteel ook het stijgingsrisico van de Duitse koersen moeten temperen.

Voorkeur voor EUR-linkers
De linkers-beleggingscategorie bleef vorige maand zwak presteren. Dit vooral ten gevolge van de daling van de olieprijzen, lager momentum in de inflatiecyclus en ook omdat risicovolle activa, die ook klappen kregen, de rentewijziging in de breakeven-modellen aanstuurden. De eurozone blijft onze favoriete markt, maar tegenover de linker-markt als geheel staan we wat terughoudender. In de eurozone is de carry daarentegen positief, terwijl ons BEI-model minder negatief is. De inflatiecyclus werkt daarbij duidelijk ondersteunend, zodat de kerninflatie onder impuls van onder meer de lonen en capaciteitsbenutting wellicht verder zal stijgen, wat onze positieve visie kracht bijzet. Wij staan neutraal tegenover Amerikaanse breakevens en negatief tegenover andere linker-markten wereldwijd.

Neutraal europeriferie, negatief Italië
Italiaanse obligaties kregen het in 2018 zwaar te verduren, maar november bood enig respijt, want de rendementen gingen fors lager dankzij de dooi in de spanningen tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie. Onze houding tegenover Italië blijft echter behoedzaam, want de fiscale, economische (zie het recente negatieve groeimomentum) en stroomuitdagingen blijven aanzienlijk. Bovendien valt het compromis van deze regering duidelijk niet in de smaak bij de populisten en wint de extreemrechtse, anti-Europese partij (de Lega Nord) in de peilingen terrein. Hoewel we een of andere vorm van akkoord in het verschiet zien – geen van beide partijen is immers gebaat bij een impasse – zijn wij van mening dat de fiscale reality check in 2019 kan uitlopen op nieuwe spanningen met de EG. (Wij blijven vasthouden aan enkele van onze onderwogen posities in Italiaanse staatsobligaties en geven de voorkeur aan Spanje of Portugal, waar de besmetting voorlopig beperkt is gebleven.

 

 

Schuldpapier: Licht positief op Investment Grade schuldpapier in euro

edc Kleding esprit BennyHoog Sale Kopen Esprit Black Sneakers Kinderen korting Online JTlFK1c3

Te midden van een alsmaar grimmigere handelsoorlog, economische vertraging en toenemende politieke risico's in Europa staan wij terughoudender tegenover risicovolle activa en verkiezen we Investment Grade (IG) boven High Yield (HY). De  winstprognoses worden neerwaarts bijgesteld, aangezien we zowel in de VS als in de eurozone een economische vertraging verwachten door "fallen angel"-risico's en een hoger wanbetalingspercentage. In Europa zal dit percentage naar verwachting geleidelijk aan van 1,6% naar 2,5% stijgen. Bovendien zal de onzekerheid over Italië en de Brexit als een wolk boven het hoofd van emittenten blijven hangen, vooral dan van kleinere bedrijven en tier 2-banken. In een nieuw tijdperk van verlaagde steun van de centrale bank is de aanbod/vraag-verhouding minder gunstig dan tevoren. Voor IG's zal het netto aanbod volgend jaar naar verwachting positief zijn, maar beleggers hebben hun positionering teruggedrongen tot pre-CSPP-niveaus, wat neutraler is. Voor HY's blijft de uitstroom overheersen, aangezien rendementsjagers omkeer maakten en het risico op grote schokken toenam. De recente verbreding van de IG-spreads naar 160bp (het pre-CSPP-niveau) doet IG's aantrekkelijker ogen. In HY is die verbreding, met spreads die verbreedden tot 500bp (nog steeds onder de 560bp van maart 2016) minder uitgesproken. Wij blijven IG's verkiezen boven HY's.

 

Schuldpapier uit opkomende landen: Matig positief op voorruitzichten voor een de-escalatie van de handelsoorlog op korte termijn

Wij blijven redelijk positief tegenover schuldpapier in harde munt van opkomende landen, vermits die beleggingscategorie nu nadrukkelijk profiteert van aantrekkelijke  absolute en relatieve waarderingen. Niettemin houden wij vast aan een bescherming van de beleggingscategorieën ter indekking tegen de belangrijkste risico's met een spread duration van ongeveer 0,8 jaar.

Wij zijn defensiever gepositioneerd in schuldpapier van opkomende landen in lokale munt, met een neutrale EMFX tegenover onze US-dollarpositie, want EMFX-waarderingen lijken niet aantrekkelijk, buiten uitzonderingen in hoger rentend papier zoals ARS, TRY en IDR, en door tegenwind voor de Chinese groei en de wereldhandel. De voorbije maand hebben we de lokale obligatielooptijden geneutraliseerd, waarbij we hoger rentedragend papier uit onder meer Indonesië en Zuid-Afrika hebben toegevoegd, ter erkenning van de toereikende LC-spread-buffer en verschuivende marktverwachtingen over het Amerikaanse monetaire beleid voor 2019.

Harde munt

EMD HC's (-0,4%) bleven onder druk staan van de toegenomen Chinees-Amerikaanse handelsspanningen en de verdere olieprijscorrectie (-22,2%). Het leed van de olie-exporterende landen (Nigeria, Gabon, Bahrein) sloeg over naar andere Afrikaanse emittenten, los van hun grondstoffenposities (Kameroen, Ghana, Kenia). De aankondiging van een investeringsvriendelijke herstructurering in Mozambique droeg bij tot het herstel van Zambia, aangezien men vond dat de wanbetalingsrisico's al in de obligatiekoersen waren ingerekend. Oekraïne bleef door de slechte stats onder druk staan na de uitgifte van staatsobligaties in oktober en de oplopende spanningen met Rusland. Ook Argentinië breidde door de verhoogde risicoaversie een vervolg aan zijn ondermaatse prestaties, ondanks de uitgesproken afwezigheid van negatief fundamenteel nieuws. Costa Rica veerde op dankzij de goedkeuring van de belastinghervorming, bedoeld om het primaire tekort te keren. De verbreding van 60bp in de EM-spreads en daling van 14bp in de yield van Amerikaans schatkistpapier leidde tot een negatieve spread (-1,5%) en positieve indexrendementen van +1,1%. IG (0,0%) presteerde beter dan HY (-0,9%), waarbij Mozambique (12,0%) en Zambia (10,0%) de hoogste rendementen, en Venezuela (-6,8%) en Nigeria (-4,2%) de laagste rendementen opleverden.

Het rendement van 7,1% voor EMD HC is mooi in vergelijking met FI-alternatieven, zeker nu enkele idiosyncratische en mondiale risico's van beleggingscategorieën – verkiezingen in Brazilië, externe pijnpunten in Argentinië en Turkije, Chinees-Amerikaanse handelsspanningen en het uitblijven van groeiherstel buiten de VS – lijken af te nemen. Op middellange termijn blijft de redenering ten voordele van EMD ondersteund door de hervatting van het gesynchroniseerde mondiale groeiherstel en de zeer aantrekkelijke waarderingen van beleggingscategorieën. Over een termijn van één jaar verwachten wij dat de EMD HC zal terugkeren naar rond de 6%, ervan uitgaande dat de rendementen op Amerikaans schatkistpapier op 10 jaar stijgen naar 3,5% en de EM-spreads vernauwen tot 350bp.

De meest remmende factoren voor de prestaties waren de overwegingen in Oekraïne (aanbod van euro-obligaties en oplopende spanningen met Rusland) en Argentinië, naast de overwegingen in olie-exporteurs (Ghana, Kazachstan, Nigeria) en de onderwegingen in IG, kredieten met lagere bèta in Azië en Centraal- en Oost-Europa. De overwegingen in noodlijdend Mozambique en Zambia droegen bij tot de prestaties, evenals de onderwegingen in Libanon en Oman. Wij voegden blootstelling toe aan lager-bèta Wit-Rusland en Montenegro en namen afscheid van onze beschermende long-posities in China en Zuid-Afrika. De absolute (-22bps tot 5,35 jaar) en relatieve (-13bps tot -1,04 jaar) duration-posities van het fonds zijn in de loop van de maand niet wezenlijk veranderd.

Wij blijven positief tegenover grondstoffenexporteurs zoals Angola, Ecuador, Kazachstan, Nigeria, Brazilië (Petrobras) en Mexico (Pemex), gezien onze positieve vooruitzichten voor de olieprijzen. 

Wij behielden ook onze blootstelling aan specifieke idiosyncratische rerating-verhalen (hoogrentende waarden met positief hervormingsmomentum) zoals Argentinië, Oekraïne en Egypte, die nu nog aantrekkelijker lijken tegenover de lagere terugbetalingsrisico's.

Tot onze onderwegingen behoren verder ook kredieten die US treasury-gevoelig zijn met scherpe waarderingen zoals Panama, Peru, Chili, China, Uruguay en de Filipijnen. We zijn ook onderwogen in Rusland, dat kwetsbaar is voor bijkomende Amerikaanse of EU-sancties, voor geopolitieke risico's, afhankelijk is van grondstoffenexport en een beperkte waarde heeft tegenover vergelijkbare IG's en de index. 

Lokale munt

EMD LC boekte een gezond rendement van 2,8% uit duration (+1,2%), gevolgd door FX (1,1%) en carry (0,5%). De rentevoeten vonden wereldwijd steun in zorgen dat de Amerikaanse groei had gepiekt en een daling van de olieprijs met 20%, doordat een voorraadopbouw tot een massale afwikkeling van de positie van hefboomfondsen had geleid.

Zwakte in de USD werd ingezet nadat Fed-voorzitter Powell zijn vroegere agressieve opmerkingen een meer neutrale toon meegaf. Hoge bèta's presteerden het best: TRY + 7%, ZAR + 6%, IDR + 6%, terwijl aan de rentekant Indonesië en Zuid-Afrika 4% opleverden, gevolgd door de Filipijnen en Hongarije (+ 2%).

In Latijns-Amerika overheersten de idiosyncratische risico's. Na een stijging van 6% sinds augustus ging de ARS 4% lager, ter illustratie van het feit dat de politieke risico's onopgelost blijven. De BRL nam ook 4% terug van de stijging na de verkiezingen, door winstnemingen en een gebrek aan richting in verband met de pensioenhervorming. Terwijl de MXN vlak was, bleven Mbonos ondermaats presterend onder het gewicht van zware positioneringen en aanhoudende zorgen over President Lopez Obrador, die zijn populistische bias bevestigde.

Met 7,7% rendement voor schuldpapier van opkomende markten in lokale munt (EMD LC), denken wij dat vastrentende alternatieven mooi ogen in vergelijking met vastrentende alternatieven, zeker nu enkele idiosyncratische en mondiale risico's van beleggingscategorieën – verkiezingen in Brazilië, externe pijnpunten in Argentinië en Turkije, Chinees-Amerikaanse handelsspanningen en het uitblijven van groeiherstel buiten de VS – correct ingeprijsd zijn. Op middellange termijn blijft de redenering pleiten in het voordeel van EMD, ondersteund door de hervatting van het gesynchroniseerde mondiale groeiherstel en de aantrekkelijke waarderingen voor beleggingscategorieën. Over een termijn van één jaar verwachten wij dat EMD LC zal terugkeren naar om en nabij de 8%, aangezien de vooruitzichten voor een herstel van de EMFX (rond de 2,0%) vanaf de huidige noodlijdende niveaus nu zijn verbeterd.

Het in oktober toegevoegde risico in FX en rentevoeten van hoogrentende waarden wierp vruchten af, aangevoerd door Indonesië, Turkije en India. Ook de overweging in langlopende duration in Peru draaide voordelig uit. Dat laagrentende waarden massaal zouden opveren na aardolie en Amerikaans schatkistpapier hadden we niet zien aankomen en onze onderweging deed afbreuk aan de prestaties in Thailand, Hongarije en de Tsjechische Republiek. In de loop van de maand verstevigden we onze shortpositie in USD met 10% op het hoogste punt vooraleer deze weer af te bouwen naar 5%. Wij hebben de absolute duration van het fonds met 0,46 jaar verlengd naar 5 jaar, voornamelijk door duration toe te voegen in de vorm van hoogrentende obligaties op het lange deel van de rentecurve. Ook nam de relatieve duration van het fonds 0,48 jaar toe en is deze nu vlak tegenover de benchmark.

 

Valuta's: Neutral positie in USD

Ontwikkelde markten
 
Op grond van de positionering van investeerders en van handels- en kapitaalstromen en PPP, is het globale plaatje negatief voor de USD. De dubbele Amerikaanse tekorten  zouden de greenback onder druk moeten houden tegenover andere grote valuta's. Bovendien zullen de handelsoorlogen tussen de VS en China wellicht negatief uitpakken voor de greenback. Toch zou de munt moeten kunnen rekenen op wat steun van de Fed, die de rente wellicht nog zal verhogen. Ook kortetermijnfactoren (fiscaal plan, begroting, repatriëring van contanten) blijven de USD ondersteunen. In deze context geven we de voorkeur aan een neutrale positie voor de USD.
 
Bestellen Fraser online Waterdichte Goedkoopste Rotterdam Blauw trespass Heren Jassen Softflessen Trespass Kleding tBQrsxChdo
De Norges Bank voerde in september een matige stijging door en benadrukte daarbij dat de mondiale spanningen een risico kunnen inhouden voor de economie. Aangezien onze score voor de valuta zeer positief blijft, hebben we onze longpositie op de NOK gehandhaafd. Die wordt ook geschraagd door een betrekkelijk sterke economie met een uitdijende activiteitscyclus. 
 
Hoewel de renteverschillen nadelig blijven, lijkt de JPY – op basis van ons langetermijnkader – aantrekkelijk. In het huidige klimaat van geopolitieke onzekerheid met een forse scheut "event risk" blijft de Yen een aantrekkelijk toevluchtsoord en een diversifiërend actief. Geldstromen staan een forse appreciatie van de munt in de weg, want de Japanners kopen Amerikaanse obligaties.
 
Opkomende markten
 
De LC-strategie is nu neutraal voor EMFX, met overwogen posities in hoger rentend papier zoals ARS, IDR, TRY en CNH, op verwachtingen van een de-escalatie van de handelsoorlog op korte termijn, en onderwogen in Aziatische FX zoals INR, PHP en THB op grond van verslechterende basiscijfers. We hebben een onderweging op lager rentende markten in Azië (Thailand en Maleisië) en in de EEG (Tsjechië, Hongarije, Polen). In de loop van de maand hielden we de onderweging van 0,5 jaar in onze duration-positie (op verschuivingen in het Fed-marktrentebeleid) ingedekt door meer blootstelling aan markten met een hoger rendement, zoals Indonesië en Zuid-Afrika, toe te voegen.
 • Afdrukken
 • Delen via e-mail
 • Delen op LinkedIn
 • Delen op Twitter
 • RSS-feed
 • Afdrukken
 • Delen via e-mail
 • Delen op LinkedIn
 • Delen op Twitter
 • RSS-feed

Contacteer ons

We waarderen uw mening en verwelkomen uw vragen en opmerkingen…

Contact
Cognac Dame Tag New Kwaliteit Year Luggage Tassen uitstekende mcm Mcm Ivbgf6Y7y

CANDRIAM “Conviction AND Responsibility In Asset Management”

De toonaangevende Europese leider voor Vermogensbeheer

500+

Cognac Dame Tag New Kwaliteit Year Luggage Tassen uitstekende mcm Mcm Ivbgf6Y7y Cognac Dame Tag New Kwaliteit Year Luggage Tassen uitstekende mcm Mcm Ivbgf6Y7y

Ervaren professionals

Multispecialist in traditioneel, alternatief en SRI-beheer

20

Jaren ervaring

Onderdeel van New York Life,  ©Fortune100

115Mld

Vermogen onder beheer in December 2018

Beleggingsoplossingen in 5 domeinen op basis van convictie
 • Vermogensallocatie
 • Obligaties
 • Aandelen
 • Duurzame & Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen
 • Absolute Performance
Aanwezigheid in verschillende Europese landen en in geselecteerde regio's met veel potentieel

Pers Centrum

Werken bij Candriam

Volg ons
op de sociale media
 
Contacteer Candriam

Contacteer ons

CANDRIAM “Conviction AND Responsibility In Asset Management”

Volg ons
op de sociale media
 
Contacteer Candriam

Contacteer ons

Trainingsjassen 2 Tent white Carhartt Nederland carhartt Dames Man TrainingsjackBlack Werkkleding Collectie Wip dames nieuwe Talus Nnk8ZwPXO0 © Candriam Alle rechten voorbehouden | Juridische Informatie | Reglementaire informatie | Contact

Mijn land van verblijf

Ik bevestig dat ik een

 • niet-erkende belegger
 • Regulated / Unregulated Qualified Investor
 • Professionele belegger
 • Particuliere belegger

En ik ga akkoord met en zal me houden aan de onderstaande voorwaarden:

Cognac Dame Tag New Kwaliteit Year Luggage Tassen uitstekende mcm Mcm Ivbgf6Y7y

Login


Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?


OF